top of page

PĒTĪJUMI

ANT tehnoloģijai ir tikuši veikti vairāki laboratoriskie testi un zemāk Jūs varat atrast testu rezultātus un dokumentāciju.

Ceļa šķērsprofils

Pārvietojiet peles kursoru pār zemāk redzamo attēlu, lai redzētu no kā parasti sastāv makadāma slānis ceļu būvniecībā. Salīdziniet to ar shēmām pa labi un apakšā, lai redzētu, ka, izmantojot ANT tehnoloģiju, tiek samazināts patērētā materiāla daudzums un panākti daudz labāki rezultāti.

Screenshot 2020-11-02 at 17.37.02.png

Pārklājošais šķembu slānis fr. 0/22,

D PR ≥ 100MPa

Šķembu fr. 0/56 pamatslānis,

Ev2 ≥ 150MPa

Sala izturīgu materiālu aizsargslānis,

Ev2 ≥ 100MPa

Sablīvēts pamatslānis,

Ev2 ≥ 45MPa

Screenshot 2020-11-02 at 18.21.45.png

Augstāk redzams pamata slānis, kas sastāv no dabīga smilšu un grants sajaukuma, stiprināts ar ANT stabilizatoru (0,007%) un 5% cementa (20cm un 30cm biezumā). Zemāk redzams vēl viens ANT tehnoloģijas iespējamais pielietojums - smilšains māls, kas stiprināts ar ANT stabilizētāju un 5% cementa.

Screenshot 2020-11-02 at 18.34.08.png

Testu rezultāti

Zemāk pieejami testu rezultāti, kas lejuplādējami PDF formātā.

Pārbaudes ziņojums no projekta Latvijā

ANT tehnoloģijas prezentācija

Ekoloģijas ziņojums 2020 (LT)

ANT tehnoloģijas prezentācija (LT)

bottom of page