top of page

ANT Aukstās Pārstrādes Tehnoloģija

ANT aukstās pārstrādes tehnoloģija ļauj izmantot reciklētu asfaltu, lai veidotu ceļu pamatnes un virsmas. ANT tehnoloģija no citām atšķiras ar spēju atjaunot bitumena plēvi maltā asfalta saturā, kas rezultē monolīta un izturīga materiāla veidošanos pēc tā blīvēšanas.

 

Šī metode novērš nepieciešamību pēc bitumena emulsijas un putotā bitumena izmantošanas, tai pat laikā samazinot arī nepieciešamā cementa daudzumu. Šie ieguvumi, savukārt, samazina plānojamās aukstās atjaunošanas darbu izmaksas par vairāk kā pusi un risina vairākas ar vidi saistītas problēmas.

ANT Aukstā maisījuma modificētājs

ANT modificētājs - pamata komponente tehnoloģiskajā procesā - ir salikts organiskais preparāts, kas reciklētajā asfaltā molekulārā līmenī ierosina oksidēšanās-reducēšanās reakcijas.

ANT modificētājs ierosina mērķētu reducēšanās-oksidēšanās reakciju uz reciklētā asfalta daļiņu virsmas, izmantojot molekulārā skābekļa klātbūtni. Rezultātā tiek atjaunota bitumena plēve, radot lielu daudzumu jaunu bitumena kontaktvietu pēc materiāla blietēšanas. Papildus tam, oksidēšanās-reducēšanās reakciju ietekmē uz minerālo materiālu daļiņām rodas jaunas minerālās saites, palielinot jaunveidotā materiāla izturību.

Gan koncentrētā, gan arī ūdens šķīduma veidā ANT modificētājs ir pilnībā drošs kā cilvēkam, tā arī apkārtējai videi. Tāpat tas nav ne uzliesmojošs, ne sprādzienbīstams, ļaujot izmantot praktiski jebkādas transportēšanas metodes.

bottle.png
Kāpēc ANT aukstās atjaunošanas tehnoloģija?

VIDES DROŠĪBA

ANT modificētājs ir pilnībā drošs cilvēkiem un apkārtējai videi. Tehnoloģija ļauj reciklētā asfalta izmantošanu jauna aukstā maisījuma izveidošanā. ANT modificētāja pielietošana ļauj pilnībā atteikties no bitumena emulsijas un putotā bitumena izmantošanas, un vairāk kā uz pusi samazina cementa patēriņu.

ZEMĀKAS IZMAKSAS

Tehnoloģijas pielietošana ļauj samazināt darbu izmaksas vismaz par 5% (atsevišķos gadījumos pat par 30%), izslēdzot nepieciešamību pēc bitumena bāzes materiālu lietošanas, samazinot nepieciešamo cementa daudzumu un darbu pabeigšanai nepieciešamo laiku.

PLAŠS PIELIETOJUMS

Tehnoloģija pieļauj auksto maisījumu savienojumu apvienošanu materiālos gan ceļu pamatņu, gan arī ceļu virsmu izbūvei. Darbus iespējams veikt gan izmantojot pārstrādātājus, gan arī maisīšanas iekārtas.

Darbu veikšana bez pārtraukumiem

Tiklīdz aukstā sajaukuma slānis ir ieklāts, ceļš var tikt atvērts satiksmei vai nākamo kārtu izbūves darbu turpināšanai. Nav nepieciešama sagatavotā klājuma īpaša apstrāde vai nogaidīšana pirms satiksmes atjaunošanas.

bottom of page