top of page

ANT pamatnes stabilizācija

ANT tehnoloģija ļauj izveidot monolītu minerālmateriālu segumu, izmantojot dažādus materiālus, kā piemēram akmens malšanas pārpalikumus, zemas izturības minerālmateriālus, dažādu tipu gruntis un pārpalikumus no derīgo izrakteņu un metalurģijas industrijām.

 

Izveidotais segums ir ar augstu stiprību un izturību pret deformācijām, iztur augstas slodzes, ūdens ietekmi, sasalšanas-atkušanas ciklus un citu nelabvēlīgu vides un laikapstākļu ietekmi.

 

Ceļi, kas izgatavoti saskaņā ar ANT tehnoloģiju, ir lietošanā vairāk nekā 15 valstīs.

 

Šīs tehnoloģijas pielietošana paver jaunas iespējas ceļu būvē, palīdz sasniegt vairākus tehniskos un vides mērķus un samazina ceļu būves izmaksas.

ANT pamatnes stabilizators

ANT pamatnes stabilizators ir salikts organiskais reaģents, kas ierosina oksidēšanās-reducēšanās reakcijas materiālā.

Stabilizators rada tēmētu oksidēšanās-reducēšanās reakciju, nonākot saskarē ar molekulāro skābekli uz stiprināmā materiāla daļiņu virsmas. Šī reakcija izraisa jaunu kristālisko saišu veidošanos starp materiāla daļiņām, tādējādi stiprinot to. Rezultātā veidojas sintētisks  minerālmateriāls. Šī reakcija atdarina dabā noritošos procesus, kas ir noveduši pie nogulumiežu veidošanās.

Gan koncentrētā veidā, gan kā ūdens šķīdums, stabilizators ir pilnīgi drošs cilvēkiem un videi.

bottle.png

Unikalitāte

Vides drošība

ANT pamatnes stabilizators ir pilnīgi drošs cilvēkiem un videi.

Tehnoloģija atļauj dažādu ražošanas pārpalikumu izmantošanu, vienlaikus risinot ar vidi saistītus jautājumus.

augsta izturība

Izveidotais sintētiskais materiāls ir ne vien ļoti ciets, bet arī noturīgs pret deformācijām, ūdens piesātinājumu un sasalšanas-atkušanas cikliem.

Materiāla ilgā kalpošanas laika dēļ, tas var tikt izmantots visās klimatiskajās zonās.

zemākas izmaksas

Tehnoloģija samazina ceļu būves izmaksas par vairāk nekā 5% (atsevišķos gadījumos pat 30%), salīdzinot ar citām metodēm.

Galvenais ieguvums rodas, jo tehnoloģija ļauj samazināt, ceļa segas slāņu biezumu, kā arī kārtu ieklāšana var notikt īsākā laikā.

universāls pielietojums

Tehnoloģija pielietojama dažāda tipa grunšu un minerālmateriālu stabilizācijai, piemēram, vājas izturības iežu un dažāda tipa grunšu.

Tehnoloģiskajā procesā var tikt pielietotas līdz šim lietotās ceļu būves metodes un tehnika.

Samazināta nepieciešamība pēc uzturēšanas

Ekspluatācijas laikā ceļa segums saglabā savu funkcionalitāti, tajā rodas ievērojami mazāks daudzums plaisu un deformāciju.

Tas tiek panākts ANT stabilizatora ierosinātās oksidēšanās-reducēšanās reakcijas laikā veidojoties jaunām kristāliskajām saitēm starp materiāla daļiņām.

darbu nepārtrauktība

Monolītā akmens plātne spēj izturēt augstu kravas transporta slodzi uzreiz pēc virsmas noveltņošanas. Satiksmes atjaunošana iespējama tūlīt pēc darbu beigšanas, ievērojot nosacījumu, ka transportlīdzekļi nepārvietojas ātrāk kā 20-40 km/h.

bottom of page