top of page

Asfalta karstā atjaunošana

ANT karstās asfalta atjaunošanas tehnoloģija ir unikāla vairāku iemeslu dēļ. Tehnoloģija atļauj atjaunotā asfalta sajaukumu ražošanu, izmantojot reciklētu asfaltu daudzumā no 30% līdz 99,9% no kopējās masas. Šādu efektivitāti par iespējamu padara reciklētā asfalta sastāvā esošais bitumens, kas tiek atjaunots molekulārā līmenī. ANT tehnoloģijas pielietošana samazina ceļu būves izmaksas vismaz par 5% (atsevišķos gadījumos pat par 30%) un risina vairākus ar vides saglabāšanu saistītus jautājumus.

ANT organiskais asfaltbetona atjaunotājs

ANT atjaunotājs ir galvenā karstās asfaltbetona atjaunošanas tehniskā procesa sastāvdaļa. Tas ir salikts organiskais preparāts, kura galvenais mērķis ir molekulāra līmeņa oksidēšanās-reducēšanās reakciju ierosināšana maltajā asfaltā. Šī procesa rezultātā asfaltēnu virsma tiek bojāta un veidojas jauni, zemas molmasas ogļūdeņraža savienojumi.

70 grādu jaukšanas temperatūrā jaunizveidotais asfalts var tikt sablietēts un iegūst lielākus fizisko un mehānisko kvalitāšu rādītājus, kā arī lielāku saķeršanās spēju ar aukstajiem klājumiem. ANT atjaunotājs sastāda aptuveni 0,05 līdz 0,15 procentu no reciklētā asfalta svara. Ieteicams ievērot aptuveni 0,1 procenta uzsūkšanās koeficientu. Viela tiek izmantota koncentrētā stāvoklī. Nav nepieciešams papildu bitumens vai cements.

bottle-2.png
bottom of page